Positio R+C (uskonto)

Suurissa uskonnoissa näkyy mielestämme nykyään kaksi vastakkaista suuntausta: keskihakuinen ja keskipakoinen. Ensimmäinen katsoo sisään päin ja koostuu ääriuskonnollisista ryhmistä, joita on kristinuskon, juutalaisuuden, islamin ja hindulaisuuden piirissä ja myös muissa uskonnoissa, joissa etsitään paluuta uskonnollisille juurille. Toinen, ulospäin suuntautuva, on syntynyt uskonnollisten uskontunnustusten ja erityisesti uskonnollisten opinkappaleiden hylkäämisestä. Ihmiset eivät enää tyydy olemaan jonkin uskonnon piirissä, vaikka kyse olisikin ns. ilmestysuskonnosta. Nyt he haluavat ajatella niin, että usko on noussut heidän omista kokemuksistaan. Uskonnollisten dogmien hyväksyminen ei enää ole itsestään selvää. Uskovat ihmiset pohtivat itse uskonnollisia kysymyksiä ja heidän vakaumuksensa vastaa yhä enemmän heidän omaa käsitystään. Menneinä aikoina henkisyyden kaipuu kasvatti muutamia uskontoja, jotka olivat puun kaltaisia ja hyvin juurtuneita omaan yhteiskunnalliseen maaperäänsä, jota nämä uskonnot myös kehittivät. Tänä päivänä uskonnollinen kaipuu kasvaa ikään kuin pieniksi pensaiksi. Eikö Henki puhalla kuitenkin siellä, missä Se haluaa?

Nykyään meillä on suurten uskontojen rinnalla tai sijasta samanmielisten ryhmiä, uskonnollisia liikkeitä samankaltaisine ajatuksineen tai liikkeitä, joiden ajatusmaailma hyväksytään niihin vapaaehtoisesti liittymällä. Riippumatta näiden uskonnollisten yhteisöjen, ryhmien tai liikkeiden sisäisestä luonteesta niiden määrä ilmaisee henkisen etsinnän monimuotoisuuden. Mielestämme tämä moninaisuus on syntynyt, koska suurilla uskonnoilla, joita sinänsä arvostamme, ei enää ole monopoliasemaa uskoon. Niillä on yhä enemmän vaikeuksia vastata ihmisten kysymyksiin eivätkä ne enää pysty tyydyttämään heitä sisäisesti. Lisäksi ihmiset ovat voineet vieraantua, koska uskonnot ovat erottautuneet henkisyydestä. Henkisyys, joka on muuttumaton luonteeltaan, etsii kuitenkin jatkuvasti uusia uomia ilmaistakseen itseään ihmiskunnan kehityksen kannalta sopivammin.

Suurten uskontojen eloon jääminen riippuu enemmän kuin koskaan niiden kyvystä hylätä kaikkein dogmaattisimmat moraaliset ja opilliset uskomukset sekä aseman, jonka ne ovat saavuttaneet satojen vuosien aikana. Jos suuret uskonnot haluavat jatkaa olemassaoloaan, on äärimmäisen tärkeää, että ne mukautuvat yhteiskuntaan. Jos ne eivät ota huomioon ihmisen tietoisuuden kehitystä eivätkä nykytieteen saavutuksia, ne tuomitsevat itsensä katoamaan vähitellen. Tämä ei tapahdu ilman uusia etnisiä, yhteiskunnallisia ja uskonnollisia selkkauksia. Silti oletamme, että suurten uskontojen katoaminen on väistämätöntä. Maailmanlaajuisen tietoisuuden laajentumisen myötä ne synnyttävät universaalin uskonnon, joka sisältää parhaan osan siitä, mitä suurilla uskonnoilla on tarjottavana ihmiskunnan uudistumiselle. Lisäksi uskomme, että halu tuntea jumalallisia lakeja eli luonnonlakeja, maailmankaikkeuden lakeja ja henkisiä lakeja syrjäyttää lopulta pelkän tarpeen vain uskoa Jumalaan. Eräänä päivänä usko tulee antamaan tietä tiedolle.