Positio R+C (teknologia)

Teknologian alueella huomaamme, että myös se läpikäy täydellistä muutosta. Ihmiset ovat kaikkina aikoina yrittäneet valmistaa työkaluja ja koneita parantaakseen elinolojaan ja tehdäkseen työnsä tehokkaammin. Kaikkein myönteisimmältä kannalta katsottuna tällä toiveella oli kolme päätavoitetta: tehdä mahdolliseksi tavaroiden tuottaminen, joita ihmiset eivät voineet pelkin käsin valmistaa sekä säästää huolta, vaivaa ja aikaa. Satoja ellei tuhansia vuosia teknologiaa käytettiin ainoastaan auttamaan ihmisiä käsillä tehtävässä ja ruumiillisessa työssä. Nykyään teknologiaa kuitenkin käytetään myöskin älyllisissä tehtävissä. Hyvin pitkään teknologiaa käytettiin pelkästään mekaanisesti, jolloin tarvittiin välitöntä ihmisen mukanaoloa ja tällöin teknologia aiheutti vähän tai ei lainkaan haittaa ympäristölle.

Tänään teknologiaa on kaikkialla. Se on nykyaikaisen yhteiskunnan ydin ja lähes korvaamatonta. Teknologiaa käytetään monissa menetelmissä, niin mekaanisissa kuin sähköisissä, elektroniikassa, tietokoneissa jne. Valitettavasti teknologialla on myös oma pimeä puolensa. Siitä on tullut uhka ihmiselle itselleen. Koneet tarkoitettiin auttamaan ihmisiä ja säästämään vaivaa mutta nyt ne korvaavat ihmisen. Lisäksi koneellistuminen on johtanut jossain määrin inhimillisyyden vähenemiseen, koska se on merkittävästi vähentänyt suoria ihmisten välisiä kontakteja. Tämän lisäksi teollistuminen on tuottanut erilaisia saasteita.

Teknologian tuoma ongelma johtuu siitä, että teknologia on kehittynyt paljon nopeammin kuin ihmisen tietoisuus. Siksi uskomme, että teknologian on lakattava korostamasta materialistisuutta ja pyrittävä humaanisuuteen. Ihmisestä pitää tulla jälleen yhteiskunnan keskus. Tässä on kyse samasta asiasta, minkä mainitsimme taloudesta puhuessamme. Koneen tulee palvella jälleen ihmistä. Tämä edellyttää nykyisen yhteiskunnan materialististen arvojen kyseenalaistamista. Jokaisen tulee asennoitua uudelleen ja ymmärtää, että meidän tulee kunnioittaa elämän laatua ja pysäyttää jatkuva kiire. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos ihmiset oppivat jälleen kerran elämään harmoniassa ei ainoastaan luonnon, vaan myös itsensä kanssa. Ihanne olisi, että teknologia kehittyisi niin, että se voisi vapauttaa ihmisen hänen vaikeimmista tehtävistään ja samaan aikaan mahdollistaisi hänen kehittymisensä tasapainoisessa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa.