Positio R+C (taide)

Mitä taiteeseen tulee, olemme sitä mieltä, että menneinä vuosisatoina ja etenkin viimeisten vuosikymmenien aikana taide on alkanut älyllistyä ja tulla abstraktiseksi. Tämä suuntaus on jakanut taiteen kahteen vastakkaiseen suuntaukseen: hienostuneeseen (elitistiseen) ja kansanomaiseen (populaariin) taiteeseen. Elitististä abstrahoivaa (käsitteellistä, pelkistettyä) taidetta ymmärtävät useimmiten tämänkaltaiseen taiteeseen perehtyneet. Omana reaktionaan kansanomainen taide vastustaa tätä abstraktista suuntausta korostamalla konkreettisuutta jopa liioitellen. Niin ristiriitaiselta kuin tämä vaikuttaakin, molemmat suunnat pyrkivät yhä enemmän ilmaisemaan aineellisuutta. Mielestämme taiteesta on tullut samalla tavoin kuin muustakin ihmisen toiminnasta rakenteellisesti ja sisällöllisesti materialistista. Nykyään taide tulkitsee enemmän ihmisen mielijohteita kuin sielun pyrkimyksiä eikä se ole hyvä asia.

Uskomme, että todellisen innoituksen vallassa tehty taide on jumalallisen tason kauneuden ja puhtauden tulkintaa inhimillisellä tasolla. Tältä kannalta katsottuna melu ei ole musiikkia, tuhertaminen ei ole piirtämistä, vasaroiminen ei ole kuvanveistoa, eivätkä satunnaiset liikkeet ole tanssimista. Silloin kun nämä taidemuodot eivät kuvaa jotain ohimenevää muoti-ilmiötä, ne ovat yhteiskunnallisen sanoman ilmaisuvälineitä ja sanoma tulee ottaa huomioon. Voimme tietenkin arvostaa tällaisia ilmaisun keinoja, mutta meistä tuntuu sopimattomalta kutsua niitä taiteellisiksi. Jotta taiteet voisivat vaikuttaa ihmiskunnan uudistumiseen, uskomme, että niiden täytyy löytää aiheensa luonnollisista, universaaleista ja henkisistä arkkityypeistä. Tämä tarkoittaa, että taiteilijat suuntautuvat mieluummin näitä arkkityyppejä kohti kuin kääntyvät yleisten stereotypioiden puoleen. Samoin on äärimmäisen tärkeää, että taiteilla on esteettinen päämäärä. Meidän mielestämme nämä kaksi ehtoa on saavutettava, jotta taiteet todella auttaisivat tietoisuuden kohoamisessa ja tulisivat Kosmisen Harmonian inhimilliseksi ilmaisumuodoksi.