Positio R+C (moraali)

Moraalin merkitys hämärtyy yhä enemmän ja moraali jätetäänkin nykyisin sivuun yhä useammin. Meidän mielestämme moraali ei merkitse sokeaa sosiaalisten, uskonnollisten tai poliittisten sääntöjen tai opinkappaleiden tottelemista. Juuri näin useat lähimmäisistämme kuitenkin käsittävät nykyajan moraalin ja sen vuoksi he hylkäävät sen. Meidän mielestämme moraali tarkoittaa kunnioitusta, mitä kukin yksilö tuntee sekä itseään, toisia ihmisiä että koko ympäristöä kohtaan. Itsekunnioitus tarkoittaa elämää omien mielipiteiden mukaan ja pidättäytymistä arvostelemasta toisin käyttäytymistä silloinkin, kuin ei siitä pidä. Toisten kunnioittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettemme tee toisille, mitä emme haluaisi heidän tekevän meille, kuten menneiden aikojen viisaat ovat meille opettaneet. Ympäristön kunnioittaminen tarkoittaa luonnon kunnioittamista ja sen säilyttämistä tuleville sukupolville. Tältä kannalta katsottuna moraali tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa ja näin moraali saa inhimillisen ulottuvuuden, joka ei ole ollenkaan moralisoivaa.

Moraali, siinä merkityksessä kuin sen juuri selitimme, herättää kysymyksiä kasvatusongelmista. Useimmat vanhemmat ovat vetäytyneet kasvatustehtävästään tai heillä ei ole välttämättömiä edellytyksiä kasvattaa lapsiaan asianmukaisesti. Monet vanhemmat siirtävät vastuunsa opettajille, koska he eivät tunne olevansa riittäviä tähän tehtävään. Onko opettajan tehtävä pelkästään ohjata ja siirtää tietoa? Kasvatuksen tulee pikemminkin koostua yhteiskunnallisten ja eettisten arvojen opettamisesta. Tässä olemme yhtä mieltä Sokrateen kanssa, joka uskoi kasvatuksen olevan: ”taitoa herättää sielun hyveet”. Näitä ovat esimerkiksi nöyryys, anteliaisuus, rehellisyys, kärsivällisyys ja ystävällisyys. Uskomme, että henkisistä arvosuuntauksista huolimatta vanhempien ja aikuisten yleensä tulisi opettaa lapsilleen juuri näitä hyveitä. Luonnollisesti tämä edellyttää, että vaikka heillä itsellään ei olisi näitä hyveitä, heidän pitäisi ainakin olla tietoisia niiden tarpeellisuudesta.

Kuten varmasti tiedätte, menneiden aikojen ruusuristiläiset harjoittivat aineellista alkemiaa, mikä tarkoitti jalostamattomien metallien, kuten tinan ja lyijyn muuntamista kullaksi. Usein emme kuitenkaan ole huomanneet, että ruusuristiläiset omistautuivat myös henkiselle alkemialle. Nykyajan ruusuristiläiset antavat tälle alkemian muodolle etusijan, sillä maailma tarvitsee sitä nyt enemmän kuin koskaan. Henkinen alkemia tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen muuttaa virheensä vastakkaiseksi ominaisuuksiltaan, niin että saavutetaan juuri ne hyveet, joihin viittasimme aikaisemmin. Itse asiassa uskomme, että nämä hyveet muodostavat inhimillisen arvokkuuden, sillä ihminen on asemansa arvoinen ainoastaan ilmaistessaan hyveitä ajatuksissaan, sanoissaan ja teoissaan. Jos jokainen riippumatta uskonnostaan, poliittisesta mielipiteestään tai muista ajatuksistaan, yrittäisi saavuttaa nämä hyveet, maailma tulisi epäilemättä paremmaksi. Ihmiskunta voi ja sen täytyy uudistua. Jotta tämä tapahtuisi, jokaisen ihmisen täytyy uudistaa itsensä, moraali mukaan lukien.