Positio R+C (ihmiset)

Kun ajattelemme suhdetta lähimmäisiimme, meistä tuntuu, että ihmiset ovat yhä itsekeskeisempiä ja epäitsekkyydelle on vain vähän tilaa. Tietysti yhteisvastuutakin ilmenee, mutta tavallisesti vain satunnaisesti katastrofien kuten tulvien, myrskyjen, maanjäristysten jne. yhteydessä. Tavallisina aikoina suuntaus ”jokainen itsensä puolesta” leimaa käyttäytymistä. Meidän mielestämme tämä yksilöllisyyden lisääntyminen on vuorostaan modernin yhteiskunnallisen ylenpalttisen materialismin seurausta. Kaikesta huolimatta eristäytyminen loppujen lopuksi synnyttää halua ja tarvetta keskinäisten yhteyksien luomiseen. Lisäksi toivomme, että eristäytyneisyys saattaisi ihmisen kääntymään sisäänpäin, jolloin hän lopulta tulee tietoiseksi omasta henkisyydestään.

Väkivallan yleinen levinneisyys on meistä myös erittäin huolestuttavaa. Väkivaltaa on tietysti aina ollut olemassa, mutta nykyään se näkyy selkeästi ihmisten käyttäytymisessä. Vielä vakavampaa on, että se ilmenee yhä nuoremmalla iällä. 21. vuosisadan alussa lapsi tappaa toisen ilman mitään näkyvää syytä. Tämän tosielämän väkivallan lisäksi on vielä kuvitteellinen väkivalta, joka hallitsee elokuvateollisuutta ja televisioruutuja. Yhdenlainen väkivalta johdattaa toiseen, toinen ruokkii ensimmäistä ja luo turmelevan kierteen, mikä on pysäytettävä. Ei voida kiistää, etteikö väkivallalla olisi useita syitä, kuten yhteiskunnallinen köyhyys, perheiden pirstoutuminen, kostonhimo, vallanhalu, vääryyden kärsimisen tunne jne. Pahin väkivallan aiheuttaja on kuitenkin väkivalta itse. Tämä väkivallan kulttuuri on selvästi vahingollinen eikä voi olla rakentava varsinkin, kun ihmiskunnalla on keinot tuhota itsensä maailmanlaajuisesti ensimmäisen kerran tunnetun historiansa aikana.

Nykyisen ajan ristiriitaisuutena huomaamme, että tänä kommunikaation aikakautena ihmiset eivät käytännössä enää kommunikoi keskenään. Saman perheen jäsenet eivät keskustele keskenään, koska he kuuntelevat innokkaasti radiota, katsovat televisiota tai surffaavat internetissä. Sama tapa huomataan yleisemmälläkin tasolla. Puhelinyhteys on sivuuttanut tavanomaisen kanssakäymisen. Ihminen joutuu eristykseen ja aikaisemmin mainitsemamme yksilökeskeisyys lisääntyy. Älä ymmärrä väärin tarkoitustamme. Individualismi, luonnollinen oikeus elää itsenäisesti ja vastuuntuntoisesti, ei mielestämme ole tuomittavaa vaan päin vastoin. Silloin, kun tällainen elämäntapa perustuu toisten oikeuksien kieltämiseen, se on erittäin huolestuttavaa, sillä se vaikuttaa perheyhteisöjen hajoamiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen vähenemiseen.

Vaikka saattaa tuntua ristiriitaiselta, olemme sitä mieltä, että nykyajan ihmisten keskinäisen keskustelun vähentyminen on osittain tietotulvan seuraus. Emme tietenkään aseta kyseenalaiseksi oikeutta tiedottaa tai oikeutta saada tietoa, sillä nämä ovat minkä tahansa todellisen demokratian tukipilareita. Silti meistä näyttää siltä, että informaatiosta on tullut sekä liiallista että tunkeilevaa. Emme pidä siitä, että tiedonvälitys keskittyy ensi sijassa inhimillisten olojen arveluttaviin puoliin ja korostaa ihmisen käyttäytymisen kielteisiä puolia. Sellainen ruokkii pessimismiä, surua, epätoivoa ja pahimmillaan epäluuloa, erimielisyyttä ja katkeruutta. Vaikka onkin aivan oikeutettua näyttää näitä maailman rumuuteen liittyviä seikkoja, jokaisen on parhaan kykynsä mukaan nähtävä ja huomioitava myös maailman kauneuteen liittyvät asiat. Maailma tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan optimismia, toivoa ja yksimielisyyttä.

Ihmisten keskinäinen ymmärrys veisi maailmaa eteenpäin ja paljon radikaalimmin verrattuna siihen, mitä tieteellinen tai teknologinen edistyminen sai aikaan 1900 – luvulla. Tästä syystä jokaisen yhteiskunnan ei tulisi ainoastaan rohkaista jäsentensä henkilökohtaisia tapaamisia, vaan myös avautua itse maailmalle. Näin tehtäessä puolustetaan ihmisten veljeyden perustaa, jolloin kaikki yksilöt ovat maailmankansalaisia. Tämä edellyttää, että kaikenlainen rodullinen, kansaan liittyvä, sosiaalinen, uskonnollinen ja poliittinen syrjintä tai erottelu lopetetaan. Tällainen avoimuus rohkaisee yhdentymiselle ja yhteistyölle perustuvan rauhankulttuurin syntymistä, mihin ruusuristiläiset ovat aina pyrkineet. Koska ihmiskunta on luonteeltaan yksi, sen onnellisuus on mahdollista ainoastaan edistämällä kaikkien ihmisten hyvinvointia ilman mitään poikkeuksia.