Manifesto

Positio
Fraternitatis Rosae Crucis

Salutem Punktis Trianguli!

Kolmannen vuosituhannen ensimmäisenä vuonna, kaikkiin luotuihin ja kaikkeen elämään kohdistuvan Jumalan katseen alla olemme me, Ruusuristin Veljeskunnan Korkeimman Neuvoston virkailijat arvioineet, että on tullut aika syttyä neljäs R+C Soihtu osoittaaksemme paikkamme ihmiskunnan nykyhetkessä ja tuodaksemme valoon ihmiskuntaa varjostavat uhat kuten myös siihen asettamat toiveet.

Niin tapahtukoon!

Ad Rosam per Crucem
Ad Crucem per Rosam

ALKUSANAT

Hyvä lukija, koska emme voi tavoittaa sinua suoraan, teemme sen tämän Manifestin välityksellä. Toivomme, että luet sen ennakkoluulottomasti ja että se herättää ainakin joitain ajatuksia. Tarkoituksemme ei ole vakuuttaa sinua tämän Position paikkansa pitävyydestä. Haluamme vain antaa sen sinulle. Tietysti toivomme, että se löytää vastakaikua sielustasi. Jos ei, niin pyydämme kärsivällisyyttäsi…

<>

1623 Rose-Croix kiinnitti Pariisin seiniin salaperäisiä ja kiinnostavia julisteita, joissa luki:

”Me, Rose-Croix’n Korkeimman Kollegion virkailijat, teemme tiettäväksi näkyvän ja näkymättömän oleskelumme tässä kaupungissa Kaikkein Korkeimman armosta, jota kohti oikeamielisten sydämet kääntyvät. Me neuvomme ja opetamme lähimmäisiämme ilman kirjoja tai muita apuvälineitä puhumaan kaikenlaisilla kielillä maissa, missä haluamme olla auttaaksemme lähimmäisemme pois kuoleman erheestä.”

”Hän, joka haluaa nähdä meidät ainoastaan uteliaisuudesta, ei koskaan pääse yhteyteen kanssamme. Jos hänen halunsa kuitenkin vakavasti ajaa häntä liittymään veljeskuntaamme, me, jotka olemme aikeiden tuomareita, näytämme hänelle lupauksiemme todenmukaisuuden kuitenkin niin, että emme tee tiettäväksi tässä kaupungissa kokouspaikkamme sijaintia, koska etsijän todelliseen haluun liittyvät ajatukset johtavat meidät hänen luokseen ja hänet meidän luoksemme.”

Muutamaa vuotta aiemmin Rose-Croix oli antanut olemassaolostaan tietoa julkaisemalla kolme nykyään kuuluisaa Manifestia: Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis ja Chymische Hochzeit: Christian Rosenkreuz. Nämä julkaistiin vuosina 1614, 1615 ja 1616. Siihen aikaan nämä kolme Manifestia herättivät paljon huomiota, ei pelkästään älyllisissä piireissä vaan myös poliittisten ja uskonnollisten viranomaisten keskuudessa. Vuosina 1614 ja 1620 julkaistiin 400 kirjasta, käsikirjoitusta ja kirjaa, jotkut ylistämään näitä Manifesteja, toiset halventamaan niitä. Nämä julkaisut olivat historiallinen tapahtuma erityisesti esoteerisessa maailmassa.

Fama Fraternitatis osoitettiin poliittisille ja uskonnollisille johtajille sekä myös tuon ajan tiedemiehille. Antamalla melko kielteisen lausunnon Euroopan yleisestä tilasta, se paljasti myös Rose-Croix Veljeskunnan olemassaolon vertauskuvallisella tarinalla Christian Rosencreuzista (1378 – 1484). Kertomus alkaa hänen matkastaan maailman halki ennen kuin hän perusti Ruusuristin Veljeskunnan ja päättyy hänen hautansa löytymiseen. Kyseinen Manifesti vaati jo silloin ”yleistä uudistusta”.

Confessio Fraternitatis täydensi ensimmäistä Manifestia toisaalta korostamalla ihmiskunnan ja yhteiskunnan uudistumisen tarvetta ja toisaalta osoittamalla, että Ruusuristin Veljeskunnalla on hallussaan filosofinen tieto, joka mahdollistaa tällaisen uudistumisen. Veljeskunta kääntyi ennen kaikkea sellaisten etsijöiden puoleen, jotka halusivat osallistua Veljeskunnan työhön ja ponnistella ihmiskunnan parhaaksi. Tekstin ennustava puoli teki sen ajan oppineet levottomiksi.

Kirjassa Chymische Hochzeit: Christian Rosenkreuz kerrotaan, kahden aikaisemman Manifestin tyylistä täysin poiketen, vihkimyksellisestä matkasta, joka kuvasi illuminaation, valaistumisen, etsintää. Tämä seitsemän päivän matka tapahtui pääosin mystisessä linnassa, jossa kuninkaan ja kuningattaren häät tultaisiin viettämään. Vertauskuvallisesti Chymische Hochzeit oli sama kuin henkinen kehitys, joka johtaa vihityn saavuttamaan liiton hänen sielunsa (morsian) ja Jumalan (sulhanen) välille.

Kuten sen ajan historioitsijat, ajattelijat ja filosofit korostivat, näiden kolmen Manifestin julkaiseminen ei ollut merkityksetöntä eikä ajankohdaltaan virheellistä. Ne ilmestyivät siihen aikaan, kun poliittisesti jakautunut ja taloudellisten eturistiriitojen repimä Eurooppa koki syvää olemassaolon kriisiä. Uskonnolliset sodat kylvivät surua ja lohduttomuutta johtaen jakaantumisiin jopa perheiden sisällä. Nopeasti kehittyvä tiede näytti jo suuntaa materialismia kohti. Ihmisten elintaso oli yleensä surkea. Sen ajan muuttuva yhteiskunta oli todellisen mullistuksen tilassa, mutta sillä ei ollut tienviitoja yleisen edun suuntaan kulkemiseen.

Historia toistaa itseään ja toistaa samat tapahtumat säännöllisesti, mutta yleensä laajemmassa mittakaavassa. Lähes neljäsataa vuotta on kulunut näiden kolmen ensimmäisen Manifestin julkaisemisesta, ja joudumme huomaamaan, että koko maailmaa ja erityisesti Eurooppaa kohtaa uudenlainen olemassaolon kriisi joka tasolla: politiikka, talous, tiede, teknologia, uskonto, moraali, taide jne. Planeettamme eli elinympäristömme ja kehittymisemme paikka on vakavasti uhattuna. Nyt korostuu melko uuden tieteen, ekologian merkitys. Tämän päivän ihmiskunta ei voi lainkaan hyvin. Uskollisena perinteellemme ja ihanteillemme me, tämän päivän Rose-Croix, olemme katsoneet aiheelliseksi kertoa kriisistä tämän Position välityksellä.

Positio Fraternitatis Rosae Crucis ei ole lopun aikoja ennustava kirjoitus. Se ei ole millään muotoa tuhoa ennustava. Kuten äsken totesimme, kirjoituksen tarkoitus on kertoa asemastamme nykymaailmassa ja kertoa, mikä meitä huolestuttaa maailman tulevaisuudessa. Kuten veljemme tekivät aikoinaan, haluamme mekin vedota humanismin ja henkisyyden puolesta, koska olemme vakuuttuneita siitä, että nyt modernia yhteiskuntaa hallitsevat materialismi ja individualismi eivät voi tuoda ihmiskunnalle sen oikeudenmukaisesti kaipaamaa onnea. Joidenkin mielestä tämä Positio saattaa näyttää pelottavalta, mutta kuten sanotaan: ”kuuro tai sokea on se, joka ei halua kuulla eikä nähdä.”

Nykyajan ihmiskunta on sekä levoton että ahdistunut. Saavutetut suuret aineelliset edistykset eivät ole tuoneet onnea, emmekä voi katsoa tulevaisuuteen tyyninä. Sodat, nälänhätä, epidemiat, ekologiset katastrofit, yhteiskunnalliset kriisit ja hyökkäykset perusvapauksia vastaan ovat vain muutamia monista onnettomuuksista, jotka kyseenalaistavat ihmisten tulevaisuudentoiveet. Siksi osoitamme tämän viestin kaikille niille, jotka sen haluavat kuulla. Tämä viesti on samaa perinnettä kuin 1600 – luvun ruusuristiläisten julkaisemat kolme ensimmäistä Manifestia. Ymmärtääksemme viestin meidän täytyy lukea historian suurta kirjaa realistisesti ja meillä tulee olla kirkas kuva ihmisyydestä eli kehityskulussa mukana olevien miesten ja naisten muodostamasta kokonaisuudesta.

Positio R+C

Ihminen kehittyy ajan myötä aivan kuten kaikki muukin hänen elinympäristössään ja kuten koko maailmankaikkeus. Tämä on tietenkin luonteenomaista kaikelle ilmentyneessä maailmassa olemassa olevalle. Meidän mielestämme ihmisen kehitys ei rajoitu pelkästään olemassaolomme aineelliseen puoleen. Olemme vakuuttuneita siitä, että meillä on sielu, niin sanottu henkinen ulottuvuus. Opetuksiemme mukaan juuri sielu tekee meistä tietoisia olentoja ja kykeneviä mietiskelemään alkuperäämme ja kohtaloamme. Pidämme kehittymistä ihmiskunnan päämääränä. Kehittyminen tapahtuu henkisyyden avulla ja aika on se tekijä, missä kehittyminen ilmentyy.

Historiaa on vaikeampi ymmärtää niiden historiallisten tapahtumien kautta, jotka synnyttävät historiaa tai joita historia synnyttää verrattuna niihin asioihin, mitkä liittävät tietyt historian tapahtumat yhteen. Lisäksi useimmat tämän päivän historioitsijat ovat sitä mieltä, että historialla on laajaa yleistä merkitystä ja jotta ymmärtäisi historiallisia tapahtumia tulee historian koko sisältö ottaa huomioon. Historian ymmärtämiseksi tapahtumia ei pidä tarkastella yksinomaan erillisinä, vaan erityisesti osana suurempaa kokonaisuutta. Itse asiassa meidän mielestämme tapahtuma on todella historiallinen vain suhteessa suurempaan kokonaisuuteen, josta se on osa. Jos erottaa tapahtumat suuremmasta kokonaisuudesta tai luo osasten perusteella historiallista opetusta, syyllistyy älylliseen petokseen. Näin siis näennäisesti läheisillä asioilla, vastakkainasetteluilla, samankaltaisuuksilla tai samanaikaisuuksilla ei ole mitään tekemistä sattuman kanssa.

Kuten mainitsimme alkusanoissa, näemme yhtäläisyyttä nykyisen maailman ja 1600 – luvun Euroopan tilanteessa. Jälkimoderni aika on tuottanut merkittäviä hyödyllisiä asioita nykyelämän monille alueille. Valitettavasti on havaittavissa myös piirteitä ihmiskunnan rappeutumisesta. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä taantuminen on vain väliaikaista ja se tulee johtamaan yksilölliseen ja yhteisölliseen uudistumiseen edellyttäen kuitenkin, että miehet ja naiset suuntautuvat tulevaisuuteen inhimillisesti ja henkisesti. Jos me emme tee niin, asetamme itsemme alttiiksi nykyistä paljon vakavammille ongelmille.

Ontologiamme mukaan ihmiset ovat mielestämme kehittyneimpiä kaikista maan päällä elävistä olennoista, vaikka ihmisten käyttäytyminen ei useinkaan viittaa tähän. Tämä etuoikeutettu asema johtuu siitä, että ihmisillä on itsetietoisuus ja vapaa tahto. Meillä on kyky ajatella ja ohjata elämäämme oman halumme mukaan. Uskomme myös, että jokainen ihminen on osa yhtä ja samaa kokonaisuutta, ihmiskuntaa. Käsityksemme humanismista on, että kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet, kaikki ovat samanarvoisia ja yhtä vapaita riippumatta siitä, mistä maasta he ovat kotoisin tai missä valtiossa he elävät.

Käsityksemme henkisyydestä perustuu toisaalta vakaumukseen, että Jumala on olemassa absoluuttisena Älynä, joka on luonut maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan. Toisaalta henkisyys perustuu vakaumukseen, että jokaisella ihmisellä on sielu, joka on peräisin Jumalalta. Jumala ilmenee kaikessa luodussa lakiensa kautta. Meidän tulee omaksi parhaaksemme opiskella, ymmärtää ja kunnioittaa niitä. Olemme sitä mieltä, että ihmiskunta kehittyy kohti jumalallisen suunnitelman oivaltamista ja että sen on tarkoitus luoda ihanneyhteiskunta maan päälle. Tämä henkinen humanismi saattaa näyttää utopialta. Kuitenkin olemme samaa mieltä kuin Platon, kun hän totesi teoksessaan Valtio: ”Utopia on ihanneyhteiskunnan muoto. Ehkä se on mahdoton saavuttaa maan päällä, mutta juuri siihen viisaan miehen tulee asettaa kaikki toiveensa.”

Tässä historian muutosvaiheessa ihmiskunnan uudistuminen näyttää meistä mahdollisemmalta kuin koskaan aiemmin tiedon yhtenäisyyden, kansainvälisyyden ja erilaisten kulttuurien lähentymisen ja maailmanlaajuisen uutisvälityksen takia sekä lisäksi erilaisten poikkitieteellisten tutkimusten ansiosta. Mielestämme tämä sekä yksilötasolla että kollektiivisella tasolla tapahtuva uudistuminen voi tapahtua vain avarakatseisuuden ja sen seurauksena syntyvän suvaitsevaisuuden pohjalta. Millään poliittisella järjestelmällä, uskonnolla, filosofialla tai tieteellä ei ole yksinoikeutta totuuteen. Voimme kuitenkin lähestyä totuutta yhdistämällä näiden tieteenhaarojen ylevimmät näkökohdat ja se taas johtaa meidät etsimään ykseyttä moninaisuuden kautta.

Ennemmin tai myöhemmin elämän eri vaiheet saavat meidät pohtimaan syitä maan päälliseen olemassaoloomme. Tämä perustelujen etsintä on luonnollinen ja olennainen osa ihmisen sielua ja se on koko kehityksemme perusta. Historian kulkuunkaan kuuluvat tapahtumat eivät ole vain olemassa, vaan nekin ovat erilaisten syiden seurauksia. Uskomme, että kysymys ihmisen olemassaolon oikeutuksesta aiheuttaa henkisen etsinnän, mikä kannustaa ihmistä tutkimaan elämään liittyviä mysteerejä. Olemassaolon oikeutuksen henkinen etsintä voi johtaa jossain ihmisen kehityksen vaiheessa mystisismiin ja totuuden etsintään. Tämän etsinnän lisäksi ihmistä johdattaa toivoon ja optimismiin hänen jumalainen olemuksensa ja hänen biologinen eloonjäämisen vaistonsa. Täten kaipaus aistimaailman tuolla puolen olevaan näyttää olevan ihmisrodulle elintärkeää.

Positio R + C, politiikka
Positio R + C, talous
Positio R + C, tiede
Positio R + C, teknologia
Positio R + C, uskonto
Positio R + C, moraali
Positio R + C, taide
Positio R + C, ihmiset
Positio R + C, luonto
Positio R + C, maailmankaikkeus

Loppusanat

Hyvä lukija, tämän kaiken halusimme kertoa Manifestimme välityksellä. Ehkä kertomamme tuntuu sinusta pelottelulta. Filosofiamme nojalla voit olla kuitenkin vakuuttunut siitä, että olemme sekä idealisteja että optimisteja, sillä luotamme ihmiseen ja hänen tulevaisuuteensa. Kun tarkastelemme ihmisen luomia hyödyllisiä ja kauniita asioita tieteen, teknologian, arkkitehtuurin, taiteen, kirjallisuuden jne. alueilla ja kun ajattelemme jaloja ajatuksia, joita ihminen pystyy tuntemaan ja ilmaisemaan, sellaisia kuin ihailu, myötätunto, rakkaus jne. emme voi epäillä, etteikö ihmisessä olisi jotakin jumalallista ja etteikö hän pysty kohottautumaan tehdäkseen hyvää. Näin ollen uskomme silläkin uhalla, että se näyttää utopialta, että ihmisillä on kyky tehdä maapallosta rauhan, harmonian ja veljeyden paikka. Se yksinkertaisesti riippuu heistä.

Nykymaailman tilanne ei ole toivoton, mutta se on huolestuttava. Meitä ei huolestuta niinkään ihmiskunnan tila kuin planeettamme tila. Itse asiassa ajalla ei ole mitään merkitystä ihmiskunnan henkiselle kehitykselle. Ihmisellä on ikuisuus aikaa, koska hänen sielunsa on kuolematon, mutta maa on todella vaarassa ainakin ihmisrodun elinympäristönä. Aika on käymässä vähiin ja uskomme, että planeettamme suojelu on elintärkeää ja välttämätöntä 2000 – luvulla. Tähän suuntaan politiikan, taloustieteen, tieteen, teknologian ja muiden ihmisen toimintojen tulisi ponnistella. Onko todella vaikeaa ymmärtää, että ihmiskunta voi löytää onnen vain elämällä harmoniassa luonnon lakien ja laajemmassa mittakaavassa jumalallisten lakien kanssa? Onko lisäksi järjenvastaista myöntää, että ihmiskunnalla on keinot kehittyä oman etunsa vuoksi? Joka tapauksessa jos ihmiset jatkavat aineellisuuden tavoittelua, synkimmät ennustukset täyttyvät, eikä kukaan säästy.

Merkitsee aika vähän, mitä poliittisia ideoita, uskonnollisia uskomuksia tai filosofisia katsomuksia ihmisillä on. Aika on ajanut kaikenlaisen jakaantumisen ohi. Aika on nyt kypsä ykseydelle, yhteistä hyvää palvelevalle eroavaisuuksien yhtymiselle. Veljeskuntaamme kuuluu kristittyjä, juutalaisia, muslimeja, budhalaisia, hinduja, animisteja ja jopa agnostikkoja. Siihen kuuluu ihmisiä kaikista sosiaaliluokista ja he edustavat kaikkia perinteisiä poliittisia liikkeitä. Miehet ja naiset ovat täysin tasa-arvoisia ja jokaisella jäsenellä on samat oikeudet. Tämä moninaisuuden ykseys on antanut voimaa ihanteillemme ja égregoréllemme. Hyve, jota eniten vaalimme, on suvaitsevaisuus, toisin sanoen oikeus olla eri mieltä. Tämä ei tee meistä viisaita, sillä viisauteen tarvitaan monia muitakin hyveitä. Pidämme itseämme pikemminkin filosofeina eli kirjaimellisesti ”viisautta rakastavina”.

Ennen kuin sinetöimme tämän Position ja varustamme sen Veljeskuntamme leimalla, lopetamme rukouksella, joka ilmaisee sen, mitä kutsumme ”Ruusuristiläiseksi Utopiaksi” sanan platonisessa merkityksessä. Vetoamme jokaisen hyvään tahtoon niin, että jonain päivänä tämä Utopia voi toteutua ihmiskunnan parhaaksi. Ehkä se päivä ei koskaan tule, mutta jos kaikki ihmiset pyrkivät uskomaan siihen ja toimivat sen mukaisesti, maailmasta voi vain tulla parempi…

Ruusuristiläinen Utopia

Kaikkien ihmisten Jumala, kaiken elämän Jumala, uneksimme ihmiskunnasta, missä: uneksimme ihmiskunnasta, missä:

  • Poliitikot ovat syvästi inhimillisiä ja pyrkivät palvelemaan yhteistä hyvää;
  • Talousmiehet hoitavat valtion varoja tarkkanäköisesti ja kaikkien etujen mukaisesti;
  • Työtä ei pidetä vastenmielisenä vaan kasvun ja hyvinvoinnin lähteenä;
  • Luontoa pidetään kaikkein kauneimpana temppelinä ja eläimet ovat veljiämme kehityksen polulla;
  • Kaikkien valtioiden johtajista koostuvasta maailman hallituksesta on tullut totta ja se työskentelee koko ihmiskunnan etujen puolesta;
  • Henkisyys on ihanne ja elämäntapa. Se saa alkunsa maailmankaikkeuden uskonnosta, joka perustuu enemmän jumalallisten lakien tuntemukselle kuin Jumalaan uskomiseen;
  • Ihmisten väliset suhteet perustuvat rakkaudelle, ystävyydelle ja veljeydelle niin, että koko maailma elää rauhassa ja harmoniassa.

Niin tapahtukoon!

Sinetöity 20. maaliskuuta 2001
Ruusuristiläinen vuosi 3354

Manifestin sanojen käännöksiä

Ad Rosam per Crucem, ad Crucem per Rosam (lat.) = ruusulle ristin kautta, ristille ruusun kautta.

Chymische Hochzeit on teoksen alkuperäinen saksankielinen nimi. Tämä on suomennettu sekä sanoilla Kyymiset häät sekä sanoilla Kemialliset Häät. Chymisch on vanhaa saksaa ja nykysaksaksi chemich eli kemiallinen. Nimen tarkoitus on kertoa, että kyseessä on alkemistinen kirja.

Égrégore tarkoittaa voimakenttää, mikä yhdistää kaikki ruusuristipolulla vaeltavat ruusuristin symboloimaan ihanteeseen. Tämä voimakenttä on suojan ja inspiraation lähde. Siinä on kaksi toisiaan täydentävää energiaa. Toinen tulee kosmisesta voimasta, jota ruusuristiperinteen mestarit kohdistavat lakkaamatta AMORCin jäseniin. Toinen tulee Veljeskuntamme fratereiden ja sororeiden sanktumeissaan tai looseissa, kapitteleissa, pronaoksissa tai atriumryhmissä tekemästä mystisestä työstä.

Manifesto = manifesti eli julistus

Mekanismi (= filosofinen ajattelu, jonka mukaan kaikki maailmankaikkeudessa tapahtuu fysiikan ja kemian lakien mukaisesti), rationalismi (= järki on tiedon ensisijainen lähde) ja positivismi (= tieto perustuu tosiasioihin)

Metafyysinen, metafysiikka = filosofian osan, joka tutkii olemisen ja tapahtumisen olemusta ja perussyitä

Ontoligia = oppi olevasta

Rotuhygienia = periytyviin ominaisuuksiin vaikuttaminen

Salutem Punctis Trianguli (lat.) = tervehdys kolmion kulmilta

Totalitarismi = valtiojärjestelmä, jossa jokin puolue tai suunta hallitsee diktatorisesti

Utopia = haave, maailmanparannussuunnitelma